parallax background

Team koučing

Skvelý spôsob, ako doviesť tím k zvýšeniu výkonu, ale súčasne i spokojnosti všetkých zúčastnených.

Vysoko efektívne tímy sú podmienkou úspechu vo firme. Výskumy ukazujú, že výkonnosť tímu závisí od spolupráce, schopnosti prispôsobiť sa , schopnosti prevziať zodpovednosť a dôvery. Vďaka tímovému koučingu sa tím môže spolu vyvíjať, objaviť spoločné hodnoty, ciele a spôsoby práce, porozumieť potrebám firmy a identifikovať sa s novými spôsobmi práce, ako prispieť k úspechu spoločnosti, pre ktorú pracujú.

Tímové koučovanie je spôsob, ako riešiť nedostatok transparentnej a jasnej komunikácie medzi spolupracovníkmi, ktorý často vedie k predpokladom, ktoré sa nezakladajú na pravde, ale riadia rozhodnutia jednotlivých pracovníkov. Tímový koučing sa môže stať vhodným nástrojom pre rozvoj i pri manažmente zmeny.

Jednou z hlavných schopností tímového koučingu je, že úspešne vnáša koučingové myslenie a prístup každého jednotlivca tímu. Vďaka tomuto mysleniu sú jednotlivci lepšie pripravení komunikovať na pracovisku a dosahovať dôležité obchodné ciele. Efektívna komunikácia je základom toho, ako dobre spolupracujú jednotlivci, ako je daná a prijatá spätná väzba, spôsob, akým sa jednotlivci rozvíjajú a ako sa riešia konflikty.

Pre koho je podujatie určené:

Pre manažérov, ktorí chcú dať svojmu tímu slobodu vyriešiť pracovnú úlohu. Pre manažérov, ktorí chcú zlepšiť dôveru v tíme. Pre riaditeľov školy, ktorí chcú zlepšiť spoluprácu v tíme pedagogických pracovníkov

Ciele:

Posilnenie vnútro tímových väzieb

Podpora sebadôvery jednotlivých členov tímu, ktorá vedie k väčšiemu prispievaniu členov k tímovej práci

Vytvoriť pocit zodpovednosti jednotlivca za výkon a výsledok celého tímu.

Zvýšenie výkonnosti tímu

Cesta k uvedomeniam/slobode