parallax background

Ako to prebieha

"Svet ponúka nám všetkým tak veľa, len keby sme mali oči, aby sme to zazreli, srdce, aby sme to milovali, a ruku, ktorou by sme si to vzali..."

Lucy Maud Montgomery

Mojou prácou kouča je pomôcť ti objaviť tvoju vlastnú pravdu a tvoj najväčší potenciál, pomôcť ti transformovať tvoj život na taký, aký naozaj chceš, a počas tohto procesu ťa učiť sebaláske.

Zmeníš spôsob rozmýšľania na taký, ktorý ti dá pocit sily a sebadôveru, a uľahčí ti tak ďalšiu cestu tvojím životom.

Na začiatku spolu vytvoríme koučovaciu platformu, naplánujeme si, čo chceš dosiahnuť či zlepšiť.

Nastavíme ciele, ktoré chceš dosiahnuť, zistíme spolu, kde si teraz, kam chceš ísť a čo ťa brzdí na tvojej ceste.

Budeme pracovať na tom, aby si urobil zmeny, ktoré ťa posilnia, aby si začal žiť život, aký chceš žiť.

Budem ti klásť silné otázky, zrkadliť ti tvoju prípadnú sabotáž seba samého, alebo vzory správania, ktoré ťa brzdia, a provokovať ťa k hlbšiemu rozmýšľaniu.

Pomôžem ti potýkať sa s prekážkami a limitujúcimi predstavami, ktoré bránia tvojmu rastu.

Koučing ťa vedie formou rozhovoru, vďaka otázkam a spätnej väzbe, k uvedomeniu si vlastných priorít a k voľbe spôsobu, ako dosiahnuť zvolené ciele. Za všetko si zodpovedný ty sám. Pocit zodpovednosti ti však zároveň dáva väčšiu autentickosť, a preto budem kontrolovať tvoje ďalšie kroky a budem zisťovať, či si splnil úlohy, ktoré si si sám zadal, a do akej miery ťa to oslobodilo.

Dĺžka a frekvencia koučingu je na tebe. Jedno stretnutie trvá spravidla hodinu až hodinu a pol, ale, opäť, závisí od teba a tvojich potrieb. Cena za stretnutie závisí od témy, dĺžky a formy koučingu.

 

Okrem samotného koučingového stretnutia dostaneš


- Poznámky, ktoré ti pomôžu ďalej rozmýšľať a triediť si myšlienky, ktorým koučing otvoril cestu,

- Sumarizujúci e-mail, ktorý ťa bude motivovať v plnení úloh, ktoré si si predsavzal na koučingovom stretnutí,

- V prípade dlhodobého kontraktu aj e-mailovú komunikáciu a podporu, na ľahšie zvládnutie a kontrolu menších úloh, ktoré si zadáš medzi jednotlivými koučingovými stretnutiami.