parallax background

Business koučing

Rozvíjaj svoj potenciál a rieš kľúčové výzvy.

Posilni svoju sebadôveru a asertivitu na zvýšenie efektivity.

Buď viac autentický a inšpiruj, motivuj a pozitívne ovplyvňuj svoje okolie, tím.

Zisti, čo blokuje tvojich podriadených na ceste k úspechu.

Efektívnejšie komunikuj.

Rozvíjaj svoje líderské schopnosti.

Zvládni lepšie medziľudské vzťahy na pracovisku.

Zlepši emočnú inteligenciu vo svojom tíme, porozumej emóciám na pracovisku a nauč sa s nimi pracovať.

Pre podnikateľov, vedúcich pracovníkov i zamestnancov, ktorí chcú rozvíjať svoje riadiace i iné schopnosti pomocou koučingu. Ak chceš rásť. Ak ťa lákajú nové výzvy v pracovnej oblasti. Ak si v práci úspešný, ale ešte ti niečo chýba. Ak chceš zmeniť zamestnanie a/alebo sa nevieš rozhodnúť. Ak si v práci nespokojný a chceš to zmeniť.

Popracuješ na prekonaní svojich postojov, ktoré ťa obmedzujú, a objavíš svoje kvality, o ktorých si možno ani nevedel, že máš :).

Koučing ti umožní tvoj profesionálny rozvoj a podporí ťa pri dosahovaní tvojich cieľov.

Zlepšíš si vzťahy v pracovnej oblasti, zredukuješ stres, nájdeš svoju motiváciu, posilníš svoje manažérske schopnosti.

Ponúkam ti nielen priestor pre prácu na tebe samom, ale aj sprevádzanie celým procesom zmeny. Budem ťa motivovať k zadávaniu si úloh a deadline-ov, budem sa ťa pýtať, či a ako sú úlohy splnené. Ciele, ktoré si stanovíš, budú SMART = Specific (špecifické), Measureable (merateľné), Achievable (dosiahnuteľné), Relevant (relevantné), Time-bound (časovo ohraničené).

 

Povediem ťa k zvýšeniu sebamotivácie, sebadôvery a uvedomeniu si vlastnej šikovnosti.