Ingrid Schostoková Krupičková

Optimistka. Podporujúca. Angažovaná.


Odjakživa som považovala medziľudské vzťahy za veľmi dôležité, vidiac v každom to dobré. Pracovala som roky v korporátnych I v malých firmách, vo vládnych i neziskových spoločnostiach, a naučila som sa to podstatné: všade je najdôležitejší človek.

Verím v transformačnú silu koučingu. Koučing pre mňa znamená efektívny spôsob, ako pracovať na svojej pozitívnej budúcnosti, ako žiť autenticky, slobodne, ako si nájsť svoju vlastnú cestu (a nebáť sa jej :). Verím, že v ktoromkoľvek momente života máme príležitosť na svoj vnútorný rast a uvedomenie si vlastnej sily.

Certifikáty

Vzdelanie a prax

Dipl. Ing. som dosiahla štúdiom na Žilinskej univerzite
(fakulta PEDaS, odbor Letecká doprava)
Prax v Business Administration v oblastiach:
- Marketing a Reklama
- Ľudské zdroje
- Podpora predstavenstva/vedenia
- Príprava a riadenie projektov

Práca s deťmi a mládežou
- záujmové krúžky
- denné tábory
- workshopy

ICF vzdelanie (Business Coaching College) v rozsahu 184 hodín
Business Coaching (03/2016)
Life Coaching (04/2019)
Systemic Coaching (10/2019)
Group and Team Business Coaching (10/2021)